Varmt Välkomna till Åkersberga Frisbeeklubbs årsmöte 2021

Tid: Lördagen den 8 Maj kl 15.00
Plats: Hackstastugan

OBS!
Boka in dagen. Tid kan ändras lite då vi ev. planerar in ett klubbevent innan årsmötet.
Vi återkommer med det senast 3 v. innan mötet då även agenda och upplägg av dagen ska finnas framme.

Information:
Enligt våra stadgar ska årsmötet egentligen hållas innan Februari månads utgång.
Föreningar har i rådande läge med pandemin möjlighet att frångå detta och skjuta på datumet för årsmötet.
Sittande styrelse fortsätter då förvalta klubben till dess årsmötet har valt ny styrelse.

Vi har beslutat att skjuta på vårt årsmöte för att i första hand hoppas att vi kan genomföra det med fysisk närvaro och går inte det får det bli digitalt.

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 4 veckor innan årsmötet. Dessa kan skickas till calle.fredin@hotmail.com

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Vill man ta del av dessa skickar man ett mail till calle.fredin@hotmail.com