Hej alla medlemmar!

Lördagen den 18 februari kl 13 – 17 hålls Åkersberga FK:s årsmöte i Multiarenan, lokal Fåglarö.
Vägbeskrivning finner ni här.

Mer information kring agenda och program kommer senare.
Handlingar som kommer behandlas på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka innan årsmötet.

Eventuella förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet.

Välkomna!

/Styrelsen